fbpx

Željko Ljiljak-Vukajlović

Profesor engleskog jezika, prevodilac, psiholog – psihoterapeut

Uporedo studirao engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, spojivši ih na doktorskim studijama iz psiholingvistike. Istražuje kognitivne procese koji su odgovorni za usvajanje modalnih oblika u srpskom i engleskom jeziku.

Nakon studija psihologije završio četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije i postao sertifikovani psihoterapeut. Jedno vreme radio u srednjoj međunarodnoj školi kao školski psiholog i nastavnik psihologije na engleskom jeziku u okviru Cambridge International programa. Ponosan na svoju generaciju maturanata kojima je kroz savete o profesionalnoj orijentaciji pomogao da odaberu i upišu najbolje fakultete u inostranstvu.

U radu sa mladim ljudima Željko ih uvek ohrabruje da misle svojom glavom i da kritički gledaju na svet oko sebe. Smatra da je za usvajanje gradiva, a posebno stranog jezika, neophodno da budu radoznali i otvoreni za znanja iz različitih oblasti. Zato na svojim časovima koristi zanimljive članke i dokumentarne filmove kojima inspiriše učenike da diskutuju o raznim temama.

U Lingvi predaje engleski na tečajevima pripreme za međunarodne ispite (IELTS, TOEFL, SAT, ATC, Cambridge English) i specijalizovanim tečajevima za posebne struke i poslovni engleski, kao i na redovnim tečajevima za odrasle. Pored nastave, bavi se i prevodom sa i na engleski jezik i radi lekturu i korekturu tekstova iz različitih stručnih i naučnih oblasti, primenjujući iskustvo stečeno u prevodilačkom sektoru Javne ustanove Jugoslovenski pregled, gde je bio zamenik glavnog urednika i autor članaka stručnog časopisa Pregled-RS i engleskog izdanja Survey-RS.

U slobodno vreme voli da čita knjige i stripove i strastveni je biciklista. Takođe je i vrstan poznavalac filma i muzike. Jednom rečju – svestran!