fbpx
Have a question?
Message sent Close

Usluge prevoda

30 godina iskustva u prevodu na i sa engleskog jezika, uključujući neposredno usavršavanje u inostranim kompanijama. Široki spektar stručne terminologije i vanjezičkih znanja u oblastima privrede – poslovno planiranje, projektni inženjering, mašinstvo, elektrotehnika, industrijska hemija, poljoprivreda i prehrambena industrija, kao i u društvenim, političkim, kulturnim i naučnim delatnostima.

U okviru Lingve radi i kancelarija sudskog tumača za engleski jezik.

Vrste prevoda, sa i bez overe sudskog tumača, za sve vrste tekstova, na papiru ili u elektronskom obliku:

  • Poslovni dopisi, planovi i ugovori
  • Konstrukciona i tehnološka dokumentacija
  • Projektna dokumentacija
  • Naučni radovi
  • Tekstovi vezani za kulturu i umetnost
  • Reklame i promocija u medijima
  • Veb sajtovi i prezentacije
  • Pravni i sudski dokumenti
  • Medicinska dokumentacija
  • Lični dokumenti

Pored prevoda, vršimo i usluge lekture i korekture tekstova na engleskom i srpskom jeziku.

Naši klijenti