fbpx

Akreditacije i partnerstva

U Srbiji ima više hiljada centara za učenje stranih jezika i nije uvek lako odabrati onaj pravi. Opšte je prihvaćeno da su zadovoljni klijenti najbolja preporuka kvaliteta i to je nedvosmisleno tačno. Međutim, ukoliko potvrda da radite dobro svoj posao stigne i spolja, od strane neke druge uvažene institucije, onda je to velika čast! Centar za strane jezike Lingva prepoznaju ove tri institucije koje svaka na svoj način potvrđuju dugogodišnju uspešnu saradnju i govore u prilog kvalitetne nastave u našoj školi.

Kao redovna članica Udruženja privatnih škola Srbije, YALS, Lingva prolazi kroz detaljnu inspekciju kvaliteta u oblasti vođenja škole, akademskog menadžmenta, prostora i uslova rada, kao i inspekcije nastave i redovno dobija najbolje ocene. Pozitivna ocena ove inspekcije je preduslov za obnavljanje akreditacije YALSA-a, koju Lingva ostvaruje od svog učlanjenja u maju 2000. godine.

YALS kao jedino nacionalno udruženje kvalitetnih škola stranih jezika je pridruženi član Eaquals-a, prestižne Evropske asocijacije koja garantuje kvalitet jezičkih usluga. U najkraćem, osnivači Eaquals-a su lingvisti iz Saveta Evrope koji su krajem ’90-ih godina osmislili standardizovano stepenovanje znanja stranih jezika, odnosno danas već dobro poznate nivoe od A1 do C2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira. Inspekcija nastave i upravljanja školom koju sprovode YALS inspektori zasnovana je na inspekcijskoj šemi koju primenjuju Eaquals-ovi inspektori kod svojih punopravnih članica. To je garancija, između ostalog, da se YALS članice pridržavaju visokih standarda u održavanju nastave i da svojim sertifikatima po završetku određenog tečaja garantuju polaznicima da su osvojili određeni nivo znanja ukoliko su uspešno položili sve testove napretka, kao i završni ispit. Više o radu Eaquals-a koji je svoje delovanje proširio i van granica Evrope, pročitajte ovde

YALS organizuje stručne skupove za nastavnike engleskog jezika iz privatnih i državnih škola, vlasnike i direktore nastave privatnih škola iz cele Srbije, kao i interne seminare za svoje škole članice. Profesori Lingve ih redovno pohađaju, ali i nastupaju kao prezenteri sa svojim radionicama. Time naši profesori još jednom potvrđuju svoj kvalitetan rad u učionici deleći dobre ideje i aktivnosti sa kolegama iz drugih škola. Više o tome ovde

Zahvaljujući svom dugogodišnjem kvalitetnom radu na pripremi polaznika za Cambridge English ispite, od 2009. godine Lingva uživa status partnera Britanskog saveta u Srbiji, odnosno njihovog Addvantage programa. Taj program podrazumeva da Lingva kao preporučeni pripremni centar za Cambridge ispite ima prednost (na engl. advantage) u odnosu na druge pripremne centre u pogledu dužine iskustva u pripremi ispita, broja kandidata koji svake godine polože Cambridge ispite, te njihovih visokih rezultata na ispitima, što sve govori u prilog kvalitetne pripreme u našoj školi. Addvantage program se obnavlja svake kalendarske godine i rangira pripremne centre na više nivoa: od pridruženog člana, preko nivoa 3, zatim 2 i najvišeg nivoa, 1 (na engl. Associate Member, Tier 3, 2, 1).

Više o samoj pripremi Cambridge ispita pročitajte na strani Cambridge English.

Lingva pripremni centar za Cambridge ispite

uživa status prvog reda

Britanskog saveta: Tier 1!

Na sajtu Britanskog saveta lako ćete utvrditi da je Lingva Beograd jedna od svega 20 škola u prestonici koje imaju status Tier 1, a Lingva Valjevo je jedina sa tom titulom u svom gradu!

Ovakav ugled koji Lingva uživa kod Britanskog saveta,

donosi benefite za naše polaznike: 20% nižu cenu ispita!

Profesori Lingve Valjevo i Lingve Beograd su dugogodišnji članovi Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije ELTA i redovno pohađaju godišnju međunarodnu ELTA konferenciju, kao i sve ostale seminare koje ELTA organizuje. Naša saradnja ogleda se i u tome što su u više navrata Lingvini profesori imali prilike da budu predavači na ELTA konferenciji i nekoliko obuka za nastavnike engleskog, a neki od njih su imali tu čast da svojom prezentacijom predstavljaju udruženje ELTA i u inostranstvu. Direktorka Lingve Beograd primljena je u Upravni odbor udruženja ELTA 2018. godine i od tada vredno radi sa svojim kolegama na organizaciji stručnih skupova za nastavnike engleskog jezika širom Srbije. Više o tome ovde