fbpx

IELTS ili TOEFL

IELTS (International English Language Testing Service) je međunarodni ispit engleskog jezika koji postoji u dve varijante.

IELTS Academic Module služi kao preduslov za upis na dodiplomske ili postdiplomske studije, bez obzira da li je reč o zemlji engleskog govornog područja ili ne. Dakle, IELTS je jednako priznat ispit i u Engleskoj i u Italiji, primera radi, za studije na engleskom jeziku. Pored američkog TOEFL ispita, trenutno je najtraženiji ispit tog tipa u svetu. Za osnovne studije najčešće je potrebno osvojiti ocenu 6 ili 6.5, dok se za master i doktorske studije zahteva minimalno 6.5, 7 ili 7.5. To naravno zavisi od fakulteta na koji se konkuriše, pa je pre početka pripremnog kursa u Lingvi važno utvrditi koja je ocena potrebna za upis studija u inostranstvu.

IELTS General Training Module služi kao preduslov u procesu emigracije u nekoliko zemalja engleskog govornog područja: Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju i Novi Zeland. Što se ocena tiče, situacija dosta varira. Za neke profesije i kod nekih poslodavaca, dovoljno je osvojiti, recimo, ocenu 5, a za neke plaćenije poslove sa višim stepenom obrazovanja mora se osvojiti ocena 7. I ovde je važno najpre utvrditi koja se minimalno ocena od vas traži.

Polaganje IELTS ispita u Srbiji organizuje isključivo British Council u Beogradu, a više o samom ispitu vidite ovde

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) takođe služi kao preduslov pri upisu koledža u SAD-u ili nekim zemljama Evrope koje nude programe na engleskom jeziku. Za osnovne studije i neke master programe dovoljno je osvojiti oko 80 poena na testu koji se polaže na računarima, ali opet je važno proveriti šta tačno stoji u propozicijama za dotični fakultet. Za razliku od IELTS-a čiji se usmeni deo ispita polaže kroz razgovor uživo sa ispitivačem, a za pismeni deo se kandidati mogu opredeliti za test na papiru ili kompjuteru, TOEFL ispit se u potpunosti polaže uz pomoć kompjutera. To znači, na primer, da se čak i usmeni deo polaže tako što se pitanja i sat koji otkucava pojavljuju na ekranu monitora dok kandidat govori svoje odgovore u mikrofon u predviđenom vremenskom okviru.

Polaganje TOEFL ispita se organizuje u nekoliko ispitnih centara u Srbiji, a više o samom ispitu vidite ovde

Uporedni prikaz međunarodnih ispita:

TOEFL / IELTS poređenje

Lingva način rada tokom pripreme IELTS ili TOEFL ispita

Za razliku od nekih drugih međunarodnih ispita, kao što su Cambridge English ispiti, IELTS i TOEFL se mogu relativno brže pripremiti, npr. za 2-3 meseca. Međutim, to važi samo ukoliko je kandidat već na odgovarajućem nivou znanja i praktično samo priprema format ispita. U Lingvi vam možemo obezbediti dovoljan broj testova za vežbanje kod nas ili kod kuće, a na samim časovima najveći akcenat stavljamo na produktivne veštinegovor i, posebno, na pisanje, jer ono predstavlja najveći izazov većini kandidata. Tokom pripreme vršimo simulacije usmenog ispita kako biste osetili šta vas tačno čeka na stvarnom ispitu, a pismene radove pregledamo i zajedno sa vama analiziramo greške, te radimo na poboljšanju kvaliteta vaših sastava.

Dinamika nastave:

Nedeljno 2 x 90 min.

Trajanje kursa (2-3 meseca):

paket od 15 ili 20 dvočasa

Ukupan fond časova:

30 ili 40 x 45 min.

Termini:

Dnevni, popodnevni, večernji

 

Ukoliko vaše znanje nije na dovoljno visokom nivou da uspešno položite IELTS ili TOEFL ispit, onda predlažemo ili dužu i postupniju pripremu ispita u trajanju od jednog celog semestra ili jedne školske godine ili pohađanje nekog od naših redovnih kurseva kako biste najpre podigli nivo znanja, pa se tek onda pripremili za ispit. IELTS i TOEFL se ne mogu pasti, jer uvek osvojite određenu ocenu ili broj poena, ali ako vam ta ocena ili poeni nisu dovoljni za ono na šta želite da konkurišete, to je takoreći isto kao i da ste pali ispit. Zato mi u Lingvi radimo vrlo detaljno i precizno ulazno testiranje vašeg znanja, kako bismo mogli da predložimo odgovarajuće trajanje pripremnog kursa.

examArtboard 5
examArtboard 4

Nastava se može organizovati u malim mentorskim grupama od 4 do 6 polaznika, u poluindividualnoj varijanti za dvoje (naročito zgodno za supružnike koji polažu IELTS General Module) ili kroz individualne časove. Ukoliko ste već polagali ispit, ali niste zadovoljni delom koji se odnosi na pisanje sastava, nudimo i uslugu konsultacija u vezi sa tim segmentom ispita. Naime, možemo vam pružiti specijalnu kratku obuku za pravilno i kvalitetno pisanje sastava, a potom samo pregledati sastave i slati komentare mejlom.