fbpx
Have a question?
Message sent Close

Cambridge English

Lingva način rada tokom pripreme Cambridge ispita

U slučaju Cambridge ispita za mlađe učenike, priprema je BESPLATNA i uključena u redovni kurs ili se može po potrebi organizovati i nekoliko dodatnih časova bez naknade. Materijale za pripremu obezbeđuje škola, takođe besplatno. Na časovima deca imaju priliku da provežbaju testove, kao i da se pripreme za usmeni deo ispita kroz simulacije. U intenzivno vreme pripreme, mesec dana pred samo polaganje, imaće i delimično pojačan domaći zadatak. Time ujedno obnavljaju gradivo koje prelazimo u toku dotične školske godine: 4, 5. ili 6. razreda.

U slučaju Cambridge ispita za starije učenike (srednjoškolce, studente i odrasle polaznike), organizujemo sveobuhvatni kurs pripreme čija cena zavisi od dužine trajanja kursa – dva ili tri semestra – za grupnu nastavu.

We prepare for Cambridge English Qualifications

Dinamika nastave:

Nedeljno 2 x 75 min.

Trajanje kursa (2 ili 3 semestra):

72 x 75 min. ili 96 x 75 min.

Ukupan fond časova:

120 x 45 min. ili 160 x 45 min.

Termini:

Dnevni, popodnevni, večernji

Pružamo mogućnost pripreme i kroz individualnu nastavu. Na taj način, ispit se može spremniti i u nešto kraćem roku, u zavisnosti od predznanja i spremnosti kandidata na rad i van samih časova. Naime, pored redovnog domaćeg zadatka, svaki polaznik dobija i dodatne testove za vežbanje kod kuće ili u prostorijama naše škole.

Dakle, na kandidatu je da uloži trud i vreme u pripremu nekog od Cambridge ispita, a Lingva se obavezuje da sprovodi kvalitetnu pripremu tokom celog trajanja kursa, što znači da:

 • pripremu za ispite izvode isključivo profesori sa dugogodišnjim iskustvom u spremanju ispita
 • imamo bogatu biblioteku dodatnih materijala za vežbanje
 • redovno tokom kursa radimo simulacije usmenog dela ispita
 • pažljivo pratimo napredak naših učenika
 • organizujemo probni ispit pre nego što donesemo zajedničku i konačnu odluku da li je kandidat spreman da izađe na ispit ili je potrebno da nastavi pripremu i koliko dugo
 • sprovodimo registraciju kandidata kod Britanskog saveta
 • nudimo povlašćenu cenu polaganja ispita koju Britanski savet ekskluzivno dodeljuje Lingvi!
 • pružamo podršku našim učenicima na dan polaganja ispita
 • pratimo kada izlaze rezultati i kada u Srbiju pristižu sertifikati iz Engleske
 • organizujemo svečanu dodelu sertifikata

 

Ugled Lingve i povlašćena cena ispita

Zahvaljujući svom dugogodišnjem kvalitetnom radu na pripremi polaznika za Cambridge English ispite, Lingva uživa status partnera Britanskog saveta u Srbiji, odnosno njihovog Addvantage programa. Taj program podrazumeva da Lingva kao pripremni centar za polaganje Cambridge ispita ima prednost (na engl. advantage) u odnosu na druge pripremne centre u pogledu dužine iskustva u pripremi ispita, broja kandidata koji svake godine polože Cambridge ispite, te njihovih rezultata na ispitima, što sve govori u prilog kvalitetne pripreme u našoj školi. Addvantage program se obnavlja svake kalendarske godine i rangira pripremne centre na više nivoa: od pridruženog člana, preko nivoa 3, zatim 2, sve do najvišeg nivoa – 1 (na engl. Associate Member, Tier 3, 2, 1).

 

Ovakav ugled koji Lingva uživa kod Britanskog saveta, donosi benefite za naše polaznike: 20% nižu cenu ispita!

U Lingvi nam je cilj da svi naši učenici do kraja srednje škole ili sredine studija na fakultetu polože neki od Cambridge ispita i steknu međunarodno priznat sertifikat koji im može biti od koristi u daljem školovanju i zaposlenju. Cambridge ispiti su najprestižniji međunarodni ispiti iz engleskog jezika koji važe doživotno, za razliku od takođe vrlo traženih ispita IELTS i TOEFL, a ovde možete pročitati koje sve institucije i firme ih priznaju.

Sve što je prestižno nosi sa sobom ulaganje truda, vremena i novca, pa treba imati u vidu da se do pojedinih nivoa Cambridge ispita stiže posle višegodišnjeg učenja engleskog jezika. Najbolje je ako se na taj put krene od malih nogu, jer kontinuirano i postupno učenje jezika daje najbolje rezultate.

Cambridge English ispiti za decu: Young Learners Exams (Starters, Movers, Flyers)

Ovo su ispiti namenjeni mlađem školskom uzrastu, odnosno optimalno govoreći: četvrtacima Starters, petacima Movers i šestacima Flyers. Evo nekoliko razloga zašto bi mala deca polagala ispit za međunarodnu diplomu:

 

 • Svako dete se raduje svojoj diplomi!
 • Posebno, ako su na njoj pomašćeni svi pečati malih štitova Cambridge univerziteta!
 • Na ispit ih izvodimo skladno znanju i uzrastu, pa je pozitivan rezultat praktično zagarantovan.
 • Sticanje diplome na pozitivan način motiviše decu na malo veći rad ali bez stresa.
 • Pismeni testovi su zabavni i uključuju bojenje, povezivanje i sastavljanje priče u slikama!
 • Usmeni deo ispita je kratak prijatan razgovor sa ispitivačem na engleskom i to može biti dečije prvo iskustvo sa eksternom evaluacijom njihovog znanja. Prvo i nežno.

Cambridge English ispiti za starije učenike

Ne računajući ispite za mlađe školarce, kao ni ispit Key (nekada KET) koji je jednak nižem srednjem nivou A2, naša je preporuka da polaznici osvoje makar Preliminary sertifikat (nekada PET) ili po mogućstvu First (nekada FCE), a još najbolje Advanced (nekada CAE). Evo i zašto!

Preliminary

B1 nivo znanja se smatra minimalno pristojnim znanjem engleskog jezika na radnom mestu, odnosno tada ste u stanju da se funkcionalno i samostalno služite engleskim. Kako u govoru, tako i u pismenoj komunikaciji (pisanje mejlova, izveštaja, itd.). Savladan B1 nivo upućuje na polaganje za sertifikat Cambridge Preliminary (PET).

First

B2 nivo znanja je neophodan za pohađanje nastave na engleskom u srednjoj školi u inostranstvu ili u srpskim privatnim školama koje nude program međunarodne mature. Ovaj nivo je neophodan preduslov znanja i za fakultet u inostranstvu, ali uglavnom za osnovne, ne i poslediplomske studije! Učenici ili studenti na B1 nivou znanja često imaju utisak da možda i mogu da prate predavanja profesora, ali školovanje na engleskom jeziku podrazumeva, ne samo tiho prisustvovanje časovima, već i samostalno izražavanje učenika, bilo usmeno, bilo da moraju da pišu eseje na engleskom, za šta je minimalno potreban B2 nivo znanja.  Što se tiče upotrebe engleskog na radnom mestu, B2 nivo zahtevaju firme i korporacije čiji zaposleni imaju stalnu potrebu za korišćenjem engleskog ili su osobe koje rade na višim pozicijama, oni koji vode pregovore, sklapaju poslove, donose odluke, itd. Savladan B2 nivo upućuje na polaganje za sertifikat Cambridge First (FCE).

Advanced

C1 nivo znanja je neophodan prilikom konkurisanja za master ili doktorske studije u inostranstvu, a na nekim prestižnim fakultetima, poput univerziteta Cambridge i Oxford, C1 nivo se zahteva čak i na osnovnim studijama! Razloge smo naveli u gornjem pasusu. Na radnom mestu ovaj nivo znanja zahtevaju međunarodne korporacije gde zaposleni često putuju u inostranstvo ili rade potpuno okruženi strancima, te sva komunikacija svakodnevno mora da se odvija na engleskom. Savladan C1 nivo upućuje na polaganje za sertifikat Cambridge Advanced (CAE).

Proficiency

C2 nivo znanja u paleti Cambridge ispita zove se Proficiency (CPE) i savetujemo da ga polažu oni učenici ili studenti koji izuzetno vole engleski jezik, imaju dara za jezike ili možda planiraju da postanu nastavnici engleskog u budućnosti. Da bi radili kao nastavnici engleskog u Srbiji u državnom sektoru, neophodno je da završe studije engleskog jezika i književnosti. A ako žele da predaju engleski u privatnim školama u Srbiji ili inostranstvu, Cambridge Proficiency sertifikat se najčešće traži kao zvanična potvrda znanja na najvišem jezičkom nivou, uz sertifikat koji potvrđuje nastavničke kvalifikacije kao što je britanska CELTA ili američki i kanadski TEFL. Ovaj sertifikat se retko zahteva od zaposlenih na radnom mestu, jer predstavlja znanje engleskog jezika praktično jednako znanju izvornog obrazovanog govornika.

Važno:

Pobrojani Cambridge ispiti su takozvanog opšteg tipa, to jest, uže gledano nisu akademski ispiti (kao IELTS i TOEFL), mada mogu poslužiti i u svrhu konkurisanja na fakultete, i nisu specijalizovani ispiti (kao ILEC za pravnike ili BEC za poslovne ljude). Samim tim, najraniji uzrast za polaganje Cambridge ispita First, Advanced i Proficiency može biti upravo period srednje škole, zatim fakultet ili kada je neko već odrasla osoba. Zašto ne pre toga? Važno je da naglasimo da ova tri ispita, a posebno Advanced i Proficiency, zahtevaju od kandidata, ne samo visoko znanje engleskog jezika, već i životnu zrelost i obrazovanje ili informisanost koja je neophodna da bi se dobro položili, između ostalog, usmeni deo ispita, kao i segment pismenog dela koji podrazumeva pisanje sastava na vrlo zahtevne teme.

Uporedna skala jezičkih nivoa, Cambridge English ispita, IELTS-a i još nekoliko kvalifikacija:

Cambridge