fbpx
Have a question?
Message sent Close

Opšti engleski

Redovni tečajevi opšteg engleskog

Ako želite da strani jezik naučite temeljno, slojevito i postupno, onda su za vas pravo rešenje naši redovni kursevi. Pokrivaju sve četiri jezičke veštine – govor, pisanje, razumevanje govora i pročitanog teksta. To nam je uistinu sve i potrebno u svakodnevnom korišćenju stranog jezika. Pored toga što pričamo, važno je i da razumemo sagovornika, kao i da smo u stanju da nešto samostalno napišemo (npr. email, izveštaj, obaveštenje, popunimo formular i sl.), a takođe dosta i čitamo, svakodnevno pretražujući nešto po internetu. Zato su sve jezičke veštine važne, uz podrazumevajući rad na gramatici, proširenju rečnika i pravilnom izgovoru, jer jedino učeći na sveobuhvatan način možemo ostvariti napredak sa jednog jezičkog nivoa na sledeći.

Professional coach pointing out central ideas on whiteboard at seminar

Nemojte da vas to uplaši! Naprotiv! Na našim redovnim kursevima koristimo jezik u kontekstu bez suvišnih objašnjenja i teorije, već uz puno primera, ilustracija i simulacija razgovora u realnim životnim situacijama. Isto važi i za drugu produktivnu jezičku veštinu, pisanje. Uvek vas pitamo koje vrste pisanog teksta su vam potrebne, na poslu ili u privatnom životu, pa njima posvećujemo veću pažnju. Pomno pratimo vaš napredak, dajemo savete za samostalno učenje, zadajemo kratke i korisne domaće zadatke da naučeno na času lakše obnovite, imamo povremene testove napretka, da biste na kraju kursa radili završni ispit, usmeni i pismeni. Na osnovu položenog ispita dobijate sertifikat o osvojenom nivou znanja.

Važno je znati da se strani jezik ne uči preko noći, niti za dva meseca, već zahteva da uložite svoje vreme i trud, a kontinuitet je jako važan. Zbog toga u Lingvi ne tvrdimo da ćete naučiti strani jezik za mesec ili dva, jer to naprosto nije moguće niti bi bilo profesionalno sa naše strane da vam tako nešto jamčimo. Za tako kratko vreme ćete svakako savladati jedan deo gradiva, ali za prelazak sa jednog na naredni nivo znanja potrebno je oko 6-9 meseci, što zavisi od dinamike pohađanja časova, dužine samog časa, kao i vaše spremnosti na rad, koncentracije, motivacije, itd. Jednostavno rečeno, potrebno je vreme da se znanje slegne kako bi se moglo nadgraditi. Načelno, jedan podnivo se može preći tokom jednog semestra, a ceo nivo za jednu školsku godinu.

Dinamika nastave (opšti tečajevi):

Nedeljno 2 x 60 min. ili 2 x 75 min.

 

Trajanje kursa (septembar-jun):

72 x 60 min. ili 72 x 75 min.

 

Ukupan fond časova:

72 x 60 min. ili 72 x 75 min.

 

Termini:

Dnevni, popodnevni ili večernji

lingva_bg_symbol-12

Ovo je naš predlog za optimalno učenje u skladu sa svim vašim poslovnim i privatnim obavezama. Dinamika od dva puta nedeljno je neka zlatna sredina između samo jednog susreta nedeljno i intenzivnog rada od tri ili četiri puta nedeljno, što može biti opterećujuće ukoliko niste u žurbi da se spremite za neki važan put u inostranstvo. Isto važi i za trajanje časa. Sat vremena može biti malo ili sasvim dovoljno nekim polaznicima, dok dvočas može biti predugačak u pogledu vaše koncentracije nakon što ste na poslu naporno radili osam sati. Naravno, možemo se uvek dogovoriti o dinamici pohađanja i trajanju časa u skladu sa vašim potrebama.