fbpx
Have a question?
Message sent Close

Srednjoškolci

Ispitni i opšti kursevi

Polaskom u srednju školu, dugogodišnji đaci Lingve dosegnu B2 nivo znanja. To je neophodan preduslov da ih spremimo za prvi ozbiljniji Cambridge ispit, First (nekada se zvao FCE). Ovaj sertifikat je međunarodna nezavisna potvrda znanja na B2 nivou (ili višem srednjem nivou) i preduslov je za upis u srednju školu ili dodiplomske studije u inostranstvu. Posle položenog ispita, predlažemo jedan ili dva semestra opšteg kursa na narednom nivou C1, kako bi se u tom periodu nivo jezika podigao posle čega može uslediti priprema za polaganje Cambridge ispita Advanced (nekada se zvao CAE). Ovaj sertifikat je neophodan za upis na master i doktorske studije u inostranstvu, a na nekim prestižnim fakultetima, poput univerziteta Cambridge i Oxford, Advanced nivo se zahteva čak i na osnovnim studijama.

Sama priprema za Cambridge ispite može trajati 9 ili 12 meseci, što bi značilo da naši učenici polažu Cambridge First na kraju prvog ili u prvoj polovini drugog razreda, dok Cambridge Advanced ispit polažu krajem trećeg ili u prvoj polovini četvrtog razreda, posle čega se mogu usredsrediti na pripremu maturskog i prijemnog ispita. To je najčešća situacija, ali dužina pripreme zavisi od više faktora, kao što su nivo predznanja, spremnost na redovan rad na času i kod kuće, obaveze u redovnoj školi koje su svakako primarne, motivacija da se osvoji dobra ocena na ispitu, i tome sl. U tom smislu se zajednički dogovaramo oko ukupnog trajanja pripreme za svaku grupu i svakog polaznika.

Više informacija o:


  • o značaju sticanja Cambridge Englishsertifikata,

  • o Lingva načinu rada na ispitnim kursevima,

  • o ugledu koji Lingva uživa kod Britanskog saveta kao organizatora Cambridge ispita

  • o specijalno povlašćenoj ceni ispita koju Britanski savet odobrava učenicima škole Lingva!

 

 

pogledajte na strani Cambridge English.

Opšti kursevi sa fokusom na konverzaciji

Naravno, preporuku za sticanje međunarodnih sertifikata treba shvatiti upravo tako – kao preporuku, a ne obavezu. Ukoliko učenici gimnazije ili srednje stručne škole žele da pohađaju samo redovan tečaj i prvenstveno rade na konverzaciji, mi im to možemo obezbediti. Takođe, primamo učenike koji pre polaska u srednju školu možda nisu bili u prilici da uče engleski van svoje redovne škole. Ukoliko su na nekom početnijem nivou, npr. A1 ili A2, pa možda imaju za cilj najpre da poprave ocenu u prvom razredu srednje škole, zatim da se late učenja engleskog radi znanja a ne samo zbog ocene, pa možda nešto kasnije u budućnosti odluče da polažu neki od gore spomenutih međunarodnih ispita, i to je moguće! U tom slučaju radimo posebnim tempom i trudimo se da takve polaznike vremenom uključimo u tokove sa ostalim polaznicima ukoliko i kada je to moguće. Drugim rečima, za učenje jezika nikada nije kasno ako smo na tom putu odlučni i vredni!

Dinamika nastave (opšti tečajevi):

Nedeljno 2 x 60 min.

 

Trajanje kursa (septembar – jun):

72 x 60 min.

 

Ukupan fond časova:

96 x 45 min.

 

Termini:

Dnevni, popodnevni, večernji

 

Dinamika nastave (ispitni tečajevi):

Nedeljno 2 x 75 min.

 

Trajanje kursa (2 ili 3 semestra):

72 x 75 min. ili 96 x 75 min.

 

Ukupan fond časova:

120 x 45 min. ili 160 x 45 min.

 

Termini:

Dnevni, popodnevni, večernji