fbpx
Have a question?
Message sent Close

Predškolci

U Lingvi deca počinju da uče engleski jezik najranije u predškolskom uzrastu, odnosno kada napune 5 ili 6 godina. Verovatno će se sresti sa engleskim i pre toga, gledajući crtane filmove, na primer, i pokupiti po neku reč, što nije na odmet. Svaka reč naučena kad god i gde god je od koristi! Međutim, za sistematičan i kontinuiran pristup nastavi i učenju engleskog jezika, smatramo da je optimalno vreme za početak upravo predškolski uzrast ili kada krenu u prvi razred, jer to je vreme kada deca dobijaju engleski kao školski predmet. Ujedno, to može biti i prvi susret dece sa školom i pravilima ponašanja u učionici. Oba ova razloga za rani početak učenja engleskog učiniće da deca sa većim samopouzdanjem krenu u osnovnu školu i bezbrižnije prođu kroz prvi razred. U Lingvi se trudimo da deca zavole jezik od malih nogu i da na časove dolaze sa radošću, i ne znajući svesno da kroz jezičke igre i zabavne aktivnosti zapravo stalno nešto novo uče i savlađuju. U predškolskom uzrastu deca se, između ostalog, prvi put polagano upoznaju i sa nekim od slova engleske abecede, ali više na nivou crteža koji imitiraju i precrtavaju u svoje sveske, dok u prvom razredu tome pristupamo temeljnije.

 

Dinamika nastave:

Nedeljno 2 x 45 min.

Ukupan fond časova (septembar-jun):

72 x 45 min.

Termini:

popodnevni ili večernji

 –